2015/2016
UWAGA!!! AKTUALNA TREŚĆ WITRYNY NA ROK 2016/2017
JUŻ NIEDŁUGO
Pamiętaj że:
Aktualności
Informacja

Do końca sierpnia 2015 r. trwa rekrutacja uzupełniająca do szkół.
Słowo wstępne
Szanowny Gimnazjalisto!

Planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej wymaga aktualnej informacji o możliwościach dalszego kształcenia. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom, została przygotowana strona internetowa o szkołach ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie Powiatu Lublinieckiego. Zawiera ona opis oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/16. Przedstawione tu informacje przyczynią się do ułatwienia absolwentom wyboru kierunku dalszego kształcenia, w perspektywie przyszłej drogi zawodowej.

W tym roku po raz kolejny rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Lublinieckim będzie prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego. Dzięki wykorzystaniu Internetu wszystkie jednostki uczestniczące w procesie rekrutacji będą posiadały dostęp do aktualnych i spójnych danych. Taki sposób naboru pozwala znacznie ograniczyć nakłady pracy związanej z przeprowadzeniem rekrutacji, oszczędza wszystkim niepotrzebnego stresu oraz skraca do minimum czas oczekiwania na wyniki.

Po założeniu konta na stronie internetowej http://slaskie.edu.com.pl będziesz mógł uzyskać szereg przydatnych informacji, m.in.:

  • ważne daty, które należy przestrzegać w całym procesie rekrutacji,
  • wyniki rekrutacji,
  • informacje o wolnych miejscach.